KS MAX PRODUCTION Wedding Zone..
.

"...เพราะวันเวลาไม่สามารถหวนคืนมาได้ เมื่อช่วงเวลาสำคัญของชีวิตมาถึงสิ่งที่จะเก็บความทรงจำนั้น ๆ ไว้ได้ก็คือภาพและเสียง ที่บอกเล่าถึงบรรยากาศแห่งความประทับใจ"

.........................................................

"เสียงอวยพรจากผู้ใหญ่ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
ภาพและเสียงที่มีหลากหลายมุมมองของเพื่อน ๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี ภาพความปลาบปลื้ม
ของคุณพ่อคุณแม่ที่บอกกับทีมงานเราว่า...พูดไม่ออกในวันนั้น"

...........................................................

"เพราะเราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้
เราจึงพร้อมสร้างความประทับใจสูงสุด
ในวันสำคัญของคุณ และบันทึกความทรงจำเหล่านั้นไว้ให้ดีที่สุด"

"ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนคุณก็จะมีภาพและเสียง
แห่งความประทับใจไว้ตลอดกาล"
"ทีมงาน KS MAX Production"